2018-01-30

Informacja o wynikach naboru

Nysa dnia  29-01-2018r.

Znak: ZSE.111.02.2018.AB

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko: referenta ds. administracyjno-księgowych

  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie

 

 

Informujemy , iżw wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisku zostanie zatrudniona Pani Kasprzyk Monika zamieszkała - Jasienica Górna.

 

Uzasadnienie

 

         W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko referenta ds. administracyjno-księgowychw Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie aplikacje złożyła jedna osoba. Po analizie dokumentów Komisja Rekrutacyjna uznała, że spełnia ona wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

         Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny predyspozycji i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

         W oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz na podstawie przedstawionych przez Komisję wynikówdyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie podjął decyzjęozatrudnieniu Pani Kasprzyk Moniki na w/w stanowisku.

 

 

                                                                                                                                      .................................................

                                                                                                                                                                                                          /dyrektor szkoły/

                                                                                                                                                                                                          mgr inż. Alicja Gajek