2015-03-17

O szkole

Informacje o jednostce :

 

W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie wchodzą:

1. Szkoła ponadgimnazjalna wydziału dziennego młodzieżowego:

a) Publiczne Technikum Nr 3

- technik ekonomista (specjalność menadżer finansowy , specjaność policyjno-prawna )

- technik logistyk

- technik hotelarstwa

-technik handlowiec ( specjalność usługi celne)

 

2. Szkoła policealna dla dorosłych w systemie zaocznym :

Technik administracji

Technik rachunkowości