2015-03-25

Kontrole

Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli znajdują się w Książce Kontroli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie, która jest dostępna w Sekretariacie szkoły.

Protokoły pokontrolne są przechowywane razem z dokumentacją lub na stanowiskach, których dana kontrola dotyczyła.

Oprócz w/w kontroli istnieje Książka Kontroli, w której zapisywane są wyniki inspekcji przeprowadzanych przez Sanepid, kontroli dotyczących instalacji gazowych, kominowej, przeciwpożarowej itp.